Siirry sisältöön

Merimelu

Helsingin edustalla toteutettiin Itämerihaasteen kautta meluselvitys. Tutkimuksen mukaan Helsingin edustalla esiintyi voimakasta syklisesti toistuvaa melua. Alueella hallitseva melulähde ovat pienet moottorialukset. Vedenalaisen melun maksimivoimakkuudet olivat 148–163 dB taajuuskaistasta riippuen. Ihmisperäinen vedenalainen ääni voi haitata kaloja ja merinisäkkäitä aiheuttaen niille stressiä ja muutoksia käyttäytymisessä. Voimakas vedenalainen ääni voi myös vaurioittaa ja jopa tappaa kaloja. Vedenalainen ääni vaikuttaa eri kalalajeihin eri tavalla. Toiset kalalajit, jotka esimerkiksi aistivat pelkästään hiukkasliikettä eivät häiriinny voimakkaastakaan äänentuotosta, kun taas toisten kalalajien on havaittu reagoivan vaimeisiinkin ääniin. Luonnon monimuotoisuuden vuoksi onkin tärkeää arvioida aina alueen erityispiirteet vaikutusarvion yhteydessä. Alueilla, joissa esiintyy erityisen herkkiä tai uhanalaisia kaloja, tulisi soveltaa tiukempia ajallisia ja paikallisia rajoituksia äänentuoton suhteen.

Kuuntele täältä ääniä pinnan alta.

Merimelun vaikutuksia

Ihmisperäinen vedenalainen ääni voi haitata kaloja ja merinisäkkäitä aiheuttaen niille stressiä ja muutoksia käyttäytymisessä. Voimakas vedenalainen ääni voi myös vaurioittaa ja jopa tappaa kaloja. 
Vedenalainen ääni vaikuttaa eri kalalajeihin eri tavalla. Toiset kalalajit, jotka esimerkiksi aistivat pelkästään hiukkasliikettä eivät häiriinny voimakkaastakaan äänentuotosta, kun taas toisten kalalajien on havaittu reagoivan vaimeisiinkin ääniin. Luonnon monimuotoisuuden vuoksi onkin tärkeää arvioida aina alueen erityispiirteet vaikutusarvion yhteydessä. Alueilla, joissa esiintyy erityisen herkkiä tai uhanalaisia kaloja, tulisi soveltaa tiukempia ajallisia ja paikallisia rajoituksia äänentuoton suhteen. 

Merimelua voi hillitä hiljentämällä vauhtia ja noudattamalla nopeusrajoituksia.
Luonnollisen äänimaiseman merkittävästi ylittävä melu voi aiheuttaa merinisäkkäille ja kaloille vakavia haittoja. Avomerialueella tärkein melun lähde on meriliikenne, mutta rannikolla meluun voi vaikuttaa myös huviveneily.

 

Asiasanat

haahka
harmaahylje
Helsingin luonto
kalastajan luonto-opas
Luonnonsuojelualueet
luonto-oppaat
luontoviisas
Luontoviisasvesilläliikkuja
Meriluonto
Merimelu
Ohjeita vesilläliikkujalle
Saariston herkkä luonto
Saariston ja luontojen kasveja ja hyönteisiä
veneet
Vesilinnut
vesilläliikkuja