Siirry sisältöön

Luonto-oppaat

Tervetuloa Helsingin ainutlaatuiseen saaristoon. Luonto-oppaista löytyy tarpeellista tietoa kaikille vesilläliikkujille, täältä voit tarkastella luonnonsuojelualueiden sijainteja ja liikkumiseen liittyviä rajoituksia.

Helsingin saaristossa on erittäin paljon nähtävää ja koettavaa.
Saariston luonto on kansallisomaisuuttamme ja sitä on suojeltava. Luonto-oppaat auttavat sinua toimimaan luontoviisaasti. Meri on monelle eläimelle, kasville ja eliölle koti, onkin erittäin tärkeää tietää, että liikkumisellamme on vaikutuksia luontoon. Luonto-oppaista saat tärkeää tietoa mm luonnonsuojelualueiden sijainneista ja liikkumisrajoituksista joilla pyritään suojaamaan meriympäristön monimuotoisuutta ja lintujen pesimisrauhaa. Herkkä meriluonto toipuu hitaasti kulumisesta ja häirinnästä.

Vesiliikennelaki 2 luku 5 §
Vesilläliikkujaa koskevat yleiset velvollisuudet
Jokaisen vesillä vesikulkuneuvolla liikkuvan on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta
ja varovaisuutta ja toimittava siten, ettei hän ilman pakottavaa syytä vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista vesillä eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa muille taikka vaaraa tai merkittävää tai tarpeetonta haittaa tai häiriötä luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.
Vesikulkuneuvon kuljettajan on noudatettava vesiliikenteen liikennesääntöjä ja vesiliikennemerkeillä tai valo-opasteilla ilmaistuja määräyksiä, kieltoja ja rajoituksia.

Asiasanat

haahka
harmaahylje
Helsingin luonto
kalastajan luonto-opas
Luonnonsuojelualueet
luonto-oppaat
luontoviisas
Luontoviisasvesilläliikkuja
Meriluonto
Merimelu
Ohjeita vesilläliikkujalle
Saariston herkkä luonto
Saariston ja luontojen kasveja ja hyönteisiä
veneet
Vesilinnut
vesilläliikkuja