Siirry sisältöön

Luonnonsuojelualueet

Helsinki vaalii aktiivisesti arvokasta meriluontoaan, luonto- ja ympäristövaikutuksia seurataan tarkasti. Luonnonsuojeluohjelman avulla suojellaan arvokkaita luontokohteita. Luontoviisas vesilläliikkuja kampanjalla kiinnitetään huomiota saaristoluonnon kulumiseen. Kulun ohjaaminen on tärkeää, koska sen avulla luontokohteet säilyvät koskemattomina ja elinvoimaisina.

Luonnonsuojelualueiden merkitys on ympäristölle on erittäin tärkeää. Luonnonsuojelualueiden tärkein tehtävä on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Ilmastonmuutos tuo tähän tehtävään uusia haasteita, sillä sen vaikutukset luontoon voivat olla merkittäviä. 
Suojelualueet ovat yhä tärkeämpiä myös ihmisille: ne tuovat hengähdyshetkiä arjesta, mainioita vapaaehtoistyön mahdollisuuksia ja ne ovat meidän kaikkien panos luonnonsuojeluun.

Helsinki on sitoutunut suojelemaan saaristoa

Helsingissä on suojeltu luonnonsuojelulailla 28 luotoa tai luotoryhmää. Useimmat niistä on perustettu pesimälinnuston suojelemiseksi, mutta eräät ovat myös kasvillisuudeltaan arvokkaita. Näiden lisäksi Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjelmaan vuosille 2015–2024 kuuluu kymmenen luotoa, jotka ovat vielä suojelematta. Niiden suojelusta kaupunki ei voi päättää yksin, koska ne ovat valtion omistamia tai usean yksityisen tahon yhteisesti omistamia kaupungin ollessa vain yksi osakkaista. Viimeistään niiden rauhoittamisen jälkeen Helsingin saaristossa pesivän linnuston suojelutilanne on varsin hyvä, ellei erinomainen. Pelkkä luotojen rauhoittaminen ei tosin takaa lintujen pesinnän onnistumista, vaan siihen vaikuttavat myös pienpedot, erityisesti minkki ja supikoira sekä petolinnut, mm. voimakkaasti runsastunut merikotka. Suojelupäätös ei myöskään automaattisesti poista vesilläliikkujien aiheuttama häirintää.

Suojelluille lintuluodoille rantautuminen on lintujen pesimäaikana kielletty. Lähes kaikilla niistä myös liikkuminen läheisellä vesialueella on tällöin kielletty. Rauhoitusaika kestää yleensä huhtikuun alusta elokuun puoliväliin, poikkeuksena Kivisaaren luodot, jolla se on lyhyempi (15.4.–31.7).

Luonnonsuojelualueet eivät vain suojele harvinaisia kasveja. Niiden tehtävä on myös turvata monimuotoisen luonnon säilyminen. Alueita hoidetaan aktiivisesti ja niitä ennallistetaan lähemmäksi luontaista tilaa. Helsingillä on hyvää kokemusta ja taitoa luonnonsuojelualueiden hoitamiseksi.

”Kaikki saariston kehittäminen tehdään saaristoluonnon ehdoilla ja Helsingin merellisen strategian toteuttamisessa on ollut erityisen tärkeää tunnistaa saaret, joissa on mahdollista kehittää vastuullista matkailu- ja virkistyskäyttöä sekä toisaalta ne saaret, joiden on syytä jäädä kehittämistoimien ulkopuolelle. Monin paikoin luonnonsuojelu ja luonnossa virkistäytyminen on kuitenkin mahdollista toteutua rinnakkain”, toteaa Helsingin merellisen strategian projektipäällikkö Minttu Perttula.

Luonnonsuojelualueet Helsinki

Suojelualueilla on voimassa liikkumista rajoittavia määräyksiä. Yleisesti liikkumista rajoitetaan lintujen pesintäaikana huhtikuun – elokuun aikana. Vesilläliikkujalle on tehty kartta johon on merkitty luonnonsuojelualueiden sijainnit. Voit ladata kartan tästä.

Katso täältä luonnonsuojelualueiden sijainnit

Klikkaamalla kartassa merkittyä luonnonsuojelualuetta, avautuu ikkuna jossa on lisätietoja alueesta.

Luotojen ja saarten suojelu Helsingissä

Helsingin saaristossa on muitakin luonnonsuojelualueita kuin lintuluotoja. Niistä Kallahden matalikko on poikkeuksellinen, sillä se on kokonaan vedenalainen suojelualue, jonka tarkoitus on suojella merenpohjan luontotyyppejä sekä alueella muuttoaikana levähtäviä ja ruokailevia vesilintuja. Kallahdenniemen edusta on rauhoitettu kokonaisuudessaan liikkumiselta keväisin ja syksyisin. Lisäksi vesiskootterilla ajo on sallittu vain väylillä.

Rauhoituksesta on ilmoitettu yleensä punakeltaisella kieltotaululla, joka erottuu suhteellisen hyvin myös ohi kulkevalle veneilijälle. Kieltotaulu saattaa jäädä kovassa vauhdissa helposti huomaamatta. Karttoja on syytä tutkia suunnitellun reitin osalta. Vain uusista kartoista näkee todellisen tilanteen, sillä viime aikoina lintuluotojen suojelua-alueita on tullut lisää.

Luonnonsuojeluohjelmassa 2015-2024 on esitetty rauhoitettavaksi 47 uutta kohdetta, joista osa on jo rauhoitettu.  Suurin osa luonnonsuojelualueista on mukana Natura 2000 -verkostossa. Natura 2000 on Euroopan unionin jäsenmaiden välinen verkosto, jolla pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuus. Luonnonsuojelualueiden hoidosta valtion mailla vastaa Metsähallitus. 

Meri on monelle eläimelle, kasville ja eliölle koti. On erittäin tärkeää huomioida miten me liikumme saaristossa. Rajoituksilla pyritään suojaamaan meriympäristön monimuotoisuutta ja esimerkiksi lintujen pesimisrauhaa. Herkkä meriluonto toipuu usein hitaasti.