Siirry sisältöön

Moottoriveneilijän luonto-opas

Moottoriveneilijän tulisi erityisesti kiinnittää huomiota nopeuteen ja merimeluun. Hitaammin liikkuva veneilijä näkee ja kokee enemmän luontoa. Meriluonnon suojelu kuuluu kaikille.

Moottoriveneellä liikkumisella on useita vaikutuksia saariston luontoon. Veneiden äänet kantautuvat meren alla yllättävän kauas. Moottorin äänet saattavat häiritä muita saariston käyttäjiä. Vastuullinen moottoriveneilijä huomioi oman toimintansa vaikutukset ympäristöön. 

Liikkumalla hitaammin näet enemmän. Kiinnostaako sinua ympärilläsi elävä luonto? Saaristossa on nähtävää, kun hiljennät vauhtia. Tunnetko saariston lokit? Mikä oli tuo hieno vesilintu jolla oli musta frakki päällään?
Alhaiset nopeudet lisäävät turvallisuutta, ehkäisevät vahinkoja ja aiheuttavat vähäisempää melua. Aallokon aiheuttamiskiellon noudattaminen on tärkeää, koska voimakkaat aallot saattavat aiheuttaa vaaratilanteita. Ne myös kuluttavat rantoja ja voivat vaurioittaa veneitä ja laiturirakenteita.
Ulompana Helsingin merialueella on satamiin johtavilla laivaväylillä Suomenlinnan ja Pihlajasaaren eteläpuolelle saakka nopeusrajoitus 30 km tunnissa. Töölönlahdella ja Porvarinlahden perukan länsirannan vesialueella on liikkuminen moottorivoimaa käyttäen kielletty. Useimmilla nopeusrajoitusalueilla on myös aallokon aiheuttamisen kielto. Tavoitteena veneliikenteen turvallisuus ja luonnon suojelu.

Sisälahdissa, salmissa ja satama-altaissa korkein sallittu nopeus on pääsääntöisesti 10 km tunnissa. Laajalahdella ja Espoonlahdella 20 km tunnissa, samoin Seurasaarenselän ja Karpiselän veneväylillä.
Etäisyys suojelualueiden saariin ja luotoihin, 25-50 metriä.

Maihinnousukielto tietyille saarille saattaa olla kiellettyä lintujen pesinnän ajan tai ympäri vuoden. Suomessa maihinnousukielto koskee tärkeimpiä lintuluotoja ja saaria. Maihinnousukieltoja on usein esimerkiksi kansallispuistojen yhteydessä.

Katso täältä luonnonsuojelualueiden sijainnit

Klikkaamalla kartassa merkittyä luonnonsuojelualuetta avautuu ikkuna jossa on lisätietoja alueesta.

Luonnonsuojelualueet Helsinki

Suojelualueilla on voimassa liikkumista rajoittavia määräyksiä. Yleisesti liikkumista rajoitetaan lintujen pesintäaikana huhtikuun – elokuun aikana. Vesilläliikkujalle on tehty kartta johon on merkitty luonnonsuojelualueiden sijainnit.
Voit ladata kartan tästä.

Muistilista vastuulliseen veneilyyn.

 • Kunnioita luontoa ja liiku kiireettä
 • Liiku kunnioittaen eläinten ja muiden luonnossa liikkujien rauhaa.
 • Noudata maihinnousukieltoja: liiku erityisen varovasti suojelualueilla.
 • Älä vahingoita kasvillisuutta.
 • Tee tuli vain niille tarkoitetuille tulisijoille; noudata rajoituksia kuivina jaksoina.
 • Vältä turhaa moottorin käyttöä ja suosi hiljaisempaa vesiliikennettä.
 • Älä kaahaa vesillä: liiku veneellä varovasti erityisesti matalissa luonnonsatamissa.
 • Kalasta myös pieniä kalalajeja ja noudata eri pyyntikaloille säädettyjä alamittoja eli hyväksy saaliiksi vain sitä suurempia kaloja ja vapauta pienet.
 • Veneile ja liiku puhtaasti ja luontoa roskaamatta
 • Suosi purjehdusta, soutua ja melomista.
 • Pidä veneesi kunnossa.
 • Jos veneen pohja on käsitelty myrkkymaalilla, huolehdi erityisen hyvin siitä ettei puhdistusvesiä valu vesistöön.
 • Käsittele veneilyssä käytettäviä haitallisia aineita asianmukaisesti ja toimita jäämät sataman keräyspisteeseen tai ongelmajätekeskukseen.
 • Älä päästä aluksen pilssivesiä käsittelemättöminä vesistöön.
 • Tyhjennä veneen sepitankki (käymäläjäte) sataman imutyhjennyspisteeseen tai käytä tarpeillesi kemiallista tai kuivakäymälää.
 • Pidä veneesi kunnossa. Puhdista veneen pohja mekaanisesti harjaamalla tai painepesurilla – vältä myrkkymaalien käyttöä.
 • Jos veneen pohja on käsitelty myrkkymaalilla, huolehdi erityisen hyvin siitä ettei puhdistusvesiä valu vesistöön. Käsittele veneilyssä käytettäviä haitallisia aineita asianmukaisesti ja toimita jäämät sataman keräyspisteeseen tai ongelmajätekeskukseen. Älä päästä aluksen pilssivesiä käsittelemättöminä vesistöön. Tyhjennä veneen sepitankki (käymäläjäte) sataman imutyhjennyspisteeseen tai käytä tarpeillesi kemiallista tai kuivakäymälää. Toimita ruokajäte biokeräyspisteeseen.   
 • Rocco-palvelu ilmoittaa tekstiviestillä merirokon kiinnittymisestä PSS ry:n Rocco-palvelu ilmoittaa, milloin merirokko kiinnittyy Saaristomerellä. Kiinnittymisen jälkeen toukkien poistaminen veneen pohjasta onnistuu helposti parin viikon ajan. 
 • https://www.pidasaaristosiistina.fi/roope-palvelut/rocco-palvelu 
 • Toimita ruokajäte biokeräyspisteeseen.
 • Älä roskaa tai heitä lasipulloja luontoon: vie mukanasi minkä toit.
 • Älä heitä tupakantumppeja luontoon.
 • Älä hylkää mereen kalanpyydyksiä tai verkkoja.
 • Syö pyytämäsi kalat.

Tärkeää veneilijälle

Perussääntöjä veneilyyn

Vene väistää laivaa

Huviveneilyn ja kauppamerenkulun kohdatessa syntyy turhan usein ”läheltä piti” -tilanteita.

”Etenkin väyläalueilla kannattaa kiinnittää erityistä huomiota niillä kulkeviin aluksiin. Meriteiden säännöissä määrätään, että veneen, myös purjeveneen, on väistettävä kauppa-alusta, jonka turvallista kulkua rajoittaa sen suuri syväys,” kertoo meriliikenteen ohjauksen operatiivinen johtaja Sari Talja VTS Finlandista (Vessel Traffic Services Finland Oy).

”Näin ollen huviveneiden velvollisuutena on väistää kauppa-aluksia kaikilla kauppamerenkulun väylillä sekä Saimaan syväväylillä. Tämä johtuu siitä, että kauppa-alusten ohjaaminen on hidasta, eivätkä ne voi poistua väyläalueelta. Väistämissäännöt ovat luonnollisesti voimassa myös väylien ulkopuolisilla vesialueilla”.

Väistämisen perussäännöt

Teet veneilystä turvallisemman noudattamalla seuraavia perussääntöjä.

 • Veneet kohtaavat keulat vastakkain: Väistä oikealta.
 • Veneet kohtaavat risteävästi: Vasemmalta tuleva väistää.
 • Moottorivene ja purjevene kohtaavat: Moottorivene väistää purjevenettä, paitsi jos purjevene liikkuu moottorivoimalla.
 • Laiva ja vene kohtaavat: Pituudeltaan alle 20 metrin alus tai purjealus ei saa estää sellaisen aluksen kulkua, joka voi navigoida turvallisesti vain itse ahtaassa kulkuväylässä. Käytännössä lähes kaikki kauppamerenkulun väylät rannikollamme lasketaan tällaisiksi ahtaiksi kulkuväyliksi, joten niillä liikkuessaan veneiden ja purjeveneiden tulee väistää laivoja.
 • Liikkuva ja paikallaan oleva kohtaavat: Ohittava vene väistää ohitettavaa.

Helsingin vierasvenesatamat

Helsingin ydinkeskustassa voi omalla veneellä liikkuva rantautua Katajanokan vierassatamaan (noin 100 paikkaa), aivan Kauppatorin ja palvelujen lähettyville. Suomenlinnan vierassatamassa paikkoja on noin 40, Pihlajasaaren käyntisatamassa 45 ja Valkosaaren vierasvenesatamassa 25.

Veneiden tankkauspisteet löytyvät Kulosaaresta, Liuskaluodolta, Puotilasta, Karhusaarelta, Lauttasaaresta ja Pohjoisrannalta. 

Veneiden lyhytaikainen kiinnittyminen

Helsingissä on maksuttomia veneiden lyhytaikaiseen kiinnittymiseen tarkoitettuja paikkoja, joissa pysäköinnin pituus on rajoitettu kahdesta neljään tuntiin. Helsingin kaupungin liikuntapalvelun hallinnoimat maksuttomat venepaikat ovat Kaisaniemen Eläintarhanlahdella, Hietalahdenaltaassa, Kauppatorin läheisyydessä sekä ulkoilusaarissa.

Maksullisia venepaikkoja lyhytaikaista pysäköintiä varten on Katajanokan käyntisatamassa, Suomenlinnan vierasvenesatamassa sekä useimmissa venekerhojen ja pursiseurojen venesatamissa.

 • Katso lyhytaikaiseen kiinnittymiseen tarkoitetut venepaikat palvelukartalta

Asiasanat

haahka
harmaahylje
Helsingin luonto
kalastajan luonto-opas
Luonnonsuojelualueet
luonto-oppaat
luontoviisas
Luontoviisasvesilläliikkuja
Meriluonto
Merimelu
Ohjeita vesilläliikkujalle
Saariston herkkä luonto
Saariston ja luontojen kasveja ja hyönteisiä
veneet
Vesilinnut
vesilläliikkuja