Siirry sisältöön

Helsinki vaalii meriluontoaan.

Helsinki vaalii arvokasta meriluontoaan.

Luonnon ja kulttuuriperintökohteiden kulumiseen, eroosioon ja häiriintymiseen, maisemien muuttumiseen, roskaantumiseen ja veden samentumiseen liittyvät riskit on syytä tiedostaa ennalta ja niihin myös kehitetään aktiivisesti ratkaisuja. Lisääntyvä vesiliikenne ohjataan vedenalaista luontoa säästäville reiteille, rakentaminen ja kävijät ohjataan kulutusta kestäville alueille.

Merellisessä suunnittelutyössä kartoitetaan sekä saariston ja rantojen kehitettäviä tähtikohteita että toisaalta kohteita, joita ei luontoarvojen vuoksi avata lainkaan virkistyskäyttöön

Asiasanat

haahka
harmaahylje
Helsingin luonto
kalastajan luonto-opas
Luonnonsuojelualueet
luonto-oppaat
luontoviisas
Luontoviisasvesilläliikkuja
Meriluonto
Merimelu
Ohjeita vesilläliikkujalle
Saariston herkkä luonto
Saariston ja luontojen kasveja ja hyönteisiä
veneet
Vesilinnut
vesilläliikkuja